ภาควิชาจะเปิดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (มี/ไม่มีต้นสังกัด) ปีการฝึกอบรม 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง เร็ว ๆ นี้