ปิดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (มีต้นสังกัด) ปีการฝึกอบรม 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง