News

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จะประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง เร็ว ๆ นี้